معرفی دوره

مهندسی مالی عبارت است از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیتم های مالی و ارائه راهکارهای خلاق برای حل مشکلات و مسایل مالی و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکتها.  

به عبارت دیگر مهندسی مالی ترکیبی ار علوم: مدیریت مالی ریاضیات مالی، ریاضیات کاربردی، علوم کامپیوتر و فنآوری اطلاعات می باشد.

 

سر فصل های دوره:

فصل اول:
مفاهیم مهندسی مالی
 • مفهوم مهندسي مالي
 •  وظایف مهندسان مالي
 • حوزه فعاليت مهندسي مالي
 • كاربرد هاي مهندسي مالي
 •  عوامل موثر بر رشد مهندسي مالي
 •  اهميت و جایگاه مهندسي مالي و مدیریت ریسک در اقتصاد
 •  ابزارهاي مهندسي مالي
فصل دوم:
قراردادها و پیمان های آتی
 • معرفي قرارداد آتي (Forwards)
 • مشکالت قرارداد آتي
 • معرفي پيمان آتي (Futures)
 • تاریخچه بازارهاي آتي
 • انواع معامله گران در بازارآتي
 • مکانيزم عملياتي بازار هاي آتي
 • مؤسسات پایاپاي
 • مکانيزم حساب ودیعه
 • مشخصات قراردادها
 • پایه و همگرایي قيمت ها
 • بستن موضع معامالتي
 • محدودیت هاي معامالتي در بازارهاي آتي
 • مقایسه قرارداد و پيمان آتي
 • سود و زیان قرارداد/پيمان آتي
 • قيمت و ارزش در قرارداد/پيمان آتي
 • قيمت قرارداد/پيمان آتي
 • ارزش قرارداد/پيمان آتي
فصل سوم:
قراردادهاي اختيار معامله و قراردادهاي تاخت (سواپ)
 • مفهوم قراردادهاي اختيار معامله
 • انواع قرارداد اختيار معامله
 •  قيمت گذاري قراردادهاي اختيار معامله
 • مفهوم قرارداد تاخت
 •  انواع قرارداد تاخت
 •  سازوكار معامالت تاخت
 •  قيمت گذاري قرارداد تاخت
مشاهده بیشتر

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
420,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0
لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید